Sakramenty i sakramentalia

Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany jest w każdym kościele, w którym sprawujemy Msze Święte.
Zgłoszenia do Chrztu należy dostarczyć najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem Chrztu.

Dokumenty:

  • Wypełniony formularz Chrztu.
  • Kopia aktu urodzenia dziecka, oryginał należy pokazać przy składaniu dokumentów.
  • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich faktycznego zamieszkania o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Formularz zgłoszeniowy pobieramy w biurze parafialnym lub u księży, po Mszach Świętych w zakrystii

Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie trwa od października do kwietnia/maja.
Zapisy na 2024 rok zakończone.

Dokumenty (dostarczane 3 miesiące przed datą bierzmowania):

  • Metryka Chrztu Świętego, albo tzw. ad sacra
  • Zaświadczenie dla świadka z parafii jego faktycznego zamieszkania o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji świadka Bierzmowania. Świadek musi spełnić wymagania stawiane przez Kościół, takie jak do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego. Rodzice kandydata/tki nie mogą pełnić funkcji świadka.

Sakrament Eucharystii

Msze Świętepatrz zakładka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się od września do maja każdego roku. Zapisy na początku roku szkolnego (wrzesień 2024). Patrz zakładka: katecheza.

Dokumenty:

  • Metryka Chrztu Świętego

Sakrament Pokuty i Pojednania – spowiedź

Możliwość spowiedzi jest zawsze pół godziny przed Mszą Świętą oraz po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Prosimy poinformować księdza w zakrystii.
I piątki miesiąca, od września do maja, o 16:00 Msza Św. i spowiedź dla dzieci i młodzieży. Od 17:00 do 18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi dla dorosłych.

Sakrament Namaszczenia Chorych

W celu wezwania księdza do osoby chorej prosimy o kontakt telefoniczny z biurem lub pod numerami telefonu:
* 0170 152 2685
* 0151 1745 2284
* 0160 9736 6819

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się na przygotowanie najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym
ślubem.

Dokumenty:

  • Metryka Chrztu Świętego (pobrana najwcześniej pół roku przed planowanym ślubem),
  • Dowody tożsamości narzeczonych,
  • Świadectwa z nauki religii,
  • Zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych. W celu odbycia nauk można zgłosić się do poradni „FAMILIARIS“ na kurs online. Terminy i informacje w zakładce „Aktualności“ na dole strony (plakat).

Pogrzeb Katolicki

W celu zgłoszenia pogrzebu prosimy o kontakt z biurem lub pod numerami telefonu:
* biuro: 0441 340 1978 (wt i pt od 10:00 – 17:00, śr od 14:00 – 17:00)