Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany jest w każdym kościele, w którym sprawujemy Msze Święte.
Zgłoszenia do Chrztu należy dostarczyć najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem Chrztu.

Dokumenty:

  • Wypełniony formularz Chrztu.
  • Kopia aktu urodzenia dziecka, oryginał należy pokazać przy składaniu dokumentów.
  • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich faktycznego zamieszkania o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Formularz zgłoszeniowy pobieramy w biurze parafialnym lub u księży, po Mszach Świętych w zakrystii

Sakrament Bierzmowania

Bierzmowania w naszej parafii udziela Biskup co dwa lata (kolejne jest w 2023 roku).
Zapisy rozpoczynają się we wrześniu roku poprzedniego (wrzesień 2022).

Dokumenty:

  • Metryka Chrztu Świętego
  • Zaświadczenie dla świadka z parafii jego faktycznego zamieszkania o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji świadka Bierzmowania.

Sakrament Eucharystii

Msze Świętepatrz zakładka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się od września do maja każdego roku. Zapisy na początku roku szkolnego (wrzesień 2021). Patrz zakładka: katecheza.

Dokumenty:

  • Metryka Chrztu Świętego

Sakrament Pokuty i Pojednania – spowiedź

Możliwość spowiedzi jest zawsze pół godziny przed Mszą Świętą oraz po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Prosimy poinformować księdza w zakrystii.

Sakrament Namaszczenia Chorych

W celu wezwania księdza do osoby chorej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 01701522685

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się na przygotowanie najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym
ślubem.

Dokumenty:

  • Metryka Chrztu Świętego (pobrana najwcześniej pół roku przed planowanym ślubem),
  • Dowody tożsamości narzeczonych,
  • Świadectwa z nauki religii,
  • Zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych.

Najbliższy kurs przedmałżeński (jeżeli przepisy na to pozwolą) planujemy jesienią bieżącego roku.


Pogrzeb Katolicki

W celu zgłoszenia pogrzebu prosimy o kontakt z biurem lub pod numerem telefonu: 01701522685