O nas

Polska Misja Katolicka w Oldenburgu znajduje się w północnej części diecezji Münster w
Dolnej Saksonii (Niedersachsen) i swoim zasięgiem obejmuje Offizialatsbezirk Oldenburg.
Misja ustanowiona została dekretem ks. Bpa Reinharda Lettmana z dnia 22.03.1988r.
Historia duszpasterstwa obecnej Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu sięga bezpośrednio
czasów po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Na terenie Offizialatsbezirk
Oldenburg po II wojnie światowej powstały obozy dla Polaków wywiezionych na
przymusowe roboty do Niemiec oraz dla byłych żołnierzy, między innymi armii generała
Maczka, którzy po wojnie pozostali na tym terenie. Trudno dziś określić ich faktyczną liczbę
oraz faktyczny stan ludności (od kilkuset do kilku tysięcy). W latach od 1945 do 1949 opieka
duszpasterska w języku polskim koncentruje się głównie przy obozach. Obozy te znajdowały
się między innymi w Bockhorn – Friedrichsfeld, Hahn, Sande, Wilhelmshaven, Marx,
Westerstede – Oldenburg, Oldenburg – Unter Berg, Bissel, Steyberg, Obensrode,
Westerhauderfehen, Delmenhorst – Adelheide. Kapłani, którzy prowadzili duszpasterstwo to
dawni kapelani wojskowi i więźniowie obozów, którzy obejmowali swoją troską
duszpasterską katolików a także grekokatolików i wyznawców innych religii. Działalność
kapłanów pracujących w polskich ośrodkach duszpasterskich cywilnych i wojskowych
(według materiałów archiwalnych zgromadzonych między innymi w Rektoracie Polskiej Misji
Katolickiej w Niemczech z siedzibą w Hannoverze) poza opieką duszpasterską obejmowała
także opiekę socjalną i działalność społeczną. Sprawozdania duszpasterskie z tego okresu
świadczą o wielkiej żywotności tego duszpasterstwa a także o wielu problemach na jakie
napotykali duszpasterze. Księża z tego okresu to: ks. Franciszek Gabrych, ks. Franciszek
Wardowski, ks. Franciszek Nowak, ks. Antoni Kwarta, ks. Stanisław Ren, ks. Józef Kresowski,
ks. Roman Dyllick, ks. Marian Balcerek, ks. Tadeusz Zieliński, ks. Jerzy Głuszek, ks. Władysław
Jabłoński, ks. Wojciech Rychły, ks. Jan Wojciechowski, ks. Stefan Pabiszczak, ks. Bronisław
Bauer, ks. Józef Lach, ks. Brzeziński, ks. Januszewski, ks. Aleksander Łukomski. Po likwidacji
obozów, która następowała stopniowo do roku 1949 duszpasterstwo zmieniło nieco swój
charakter. W 1949 roku ks. Kan. Aleksander Łukomski z Osnabrück obejmuje troską
duszpasterską teren całej północno-zachodniej części Niemiec w tym także teren Oldenburga
i okolic. W roku 1977 przybywa na ten teren z Londynu ks. Dr Józef Liszka i przejmuje
duszpasterstwo po ks. Łukomskim. W tym czasie Msze św. odprawiane są w Bockhorn,
Oldenburgu i Wilhelmshaven.

W czerwcu 1987 roku dzięki staraniom ks. Dra Józefa Liszki powstaje Polska Misja Katolicka w
Delmenhorst. Wcześniej istniejąca już misja w Bremen, była przeciążona napływem dużej
liczby Polaków. Stąd też zaszła potrzeba utworzenia nowej misji na północy Niemiec.
Pierwszym księdzem skierowanym do duszpasterstwa w nowej misji był ks. Marek Dydo,
który duszpasterzował od maja do września 1987. Po tym przejściowym okresie
proboszczem zamianowany został ks. January Kownacki. W tym czasie siedziba Polskiej Misji
Katolickiej zanajdowała się w Delmenhorst (Scharnhorstweg 33), natomiast Msze św.
odprawiane były w Delmenhorst przy kaplicy szpitala św. Józefa, w Bockhorn (kościół Herz
Jesu), Wilhelmshaven (kościół St. Marien), Oldenburgu (kościół St. Peter), Bad Zwischenahn
(kościół St. Marien), Nordenham (kościół Herz Jesu). Rok później siedziba Misji została
przeniesiona do Oldenburga (Dede Str. 11) Organizowano nabożeństwa, pielgrzymki, pomoc
do polski. W 1989 roku do Misji przybywa ks. Bp. Tadeusz Gocłowski, który udzielił
sakramentu bierzmowania. Ks. January Kownacki podejmuje różne inicjatywy duszpasterskie
mające na celu skupić przy misji ludzi, którzy przyjeżdżając do Niemiec po roku 1980 bardzo
często byli zagubieni i nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W 1989 roku zostaje
zorganizowana pielgrzymka do Rzymu. Prowadzona jest również katechizacja w Oldenburgu i
Wilhelmshaven.

W 1990 roku następuje kolejna zmiana proboszcza. Ks. January Kownacki przechodzi do
Bremen aby przejąć prowadzenie misji po Ks. Józefie Liszce. Nowym proboszczem w
Oldenburgu z dniem 1 grudnia 1990 zostaje ks. Tadeusz Kłymenko, kapłan diecezji
Sandomierskiej. W 1991 roku podczas ciężkiej choroby Ks. Kłymenki zastępuje go ks. Jan
Pawlik obecnie duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Bremerhaven. Z działalnością ks.
Kłymenki poza odprawianiem Mszy św. udzielaniem sakramentów i nauczaniem religii,
organizowaniem pielgrzymek, wiąże się także organizowanie pomocy charytatywnej do
polski. Często zapraszani są biskupi (J. E. Ks. Bp Szczepan Wesoły z Rzymu, J. E. Ks. Bp Edward
Materski z Radomia, J. E. Ks. Bp Jan Chrapek z Radomia) i księża z Polski, chóry i zespoły.
Podjęta zostaje także próba nauczania Języka Polskiego. Msze św. odprawiane są w
Oldenburgu, Delmenhorst, Bockhorn, Wilhelmshaven,Nordenham, Bad Zwischenhan oraz
dla pracowników sezonowych najpierw w Vilsbek a następnie a Goldenstedt i Langförden. Po
Mszach św. organizowana jest katecheza dla dzieci po Mszach św. w Oldenburgu przy
kościele St. Peter w piątki odbywa się regularna katecheza. W dniach 20 – 26 stycznia 1996
odbywa się w misji peregrynacja obrazu NMP Częstochowskiej. Z okazji 10 – lecia misji 28
06.1997 roku zorganizowane zostały misje św. prowadzone przez Ks. Prałata Adama Stanio i
Ks. Kan. Jana Niziołka z Radomia. Po 12 latach pracy ks. Tadeusz Kłymenko zostaje
przeniesiony do Polskiej Misji Katolickiej w Ambergu na południu Niemiec. Na jego miejsce z
dniem 1 października 2002 roku do Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu przyszedł
dotychczasowy proboszcza PMK Amberg Ks. Alfred Gryniewicz. W tym czasie siedziba misji
przeniesiona zostaje do Hude (Agnes-Miegel-Str. 2)gdzie również zamieszkał ks. Proboszcz.
Po dwóch latach misja otrzymuje na swoją siedzibę plebanię w Oldenburgu przy parafii
Hl.Geist (Stedingerstr.54) gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się biuro parafialne i mieszkanie
proboszcza. W dniu 23 listopada 2003 roku Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks.
Prałat Stanisław Budyń podczas Mszy św. w Kościele St.Peter w Oldenburgu zatwierdził Radę
Parafialną. Msze św. odprawiane są: Oldenburg w każdą niedzielę o godz. 12.30 (St.Peter) w
pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00 (Hl. Geist); Delmenhorst w każdą niedzielę miesiąca o
godz. 9.00 (Allerheiligen) w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.00 (St.Marien); Wilhelmshaven w drugą, czwartą i piątą niedzielę miesiąca o godz. 15.30
(St.Marien); Nordenham w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 (Herz Jesu); Bad
Zwishenahn w drugą sobotę miesiąca o godz.16.00 (St.Marien); Bockhorn, przygotowanie do
świąt (St.Marien); Vechta, przygotowanie do świąt (St.Georg); Langförden, dla pracowników
sezonowych; Edewecht, raz w miesiącu w środę dla grupy modlitewnej. Wydawany jest w
misji biuletyn parafialny „Wieści”, który wychodzi raz w miesiącu. Do działających już grup
różańcowych w Delmenhorst, dołączyła nowo powstała grupa modlitewna w Edewecht.
Katecheza prowadzona jest w Oldenburgu i w Delmenhorst. Organizowane są spotkania przy
kawie po Mszach św., w okresie Bożego Narodzenia w Oldenburgu, Delmenhorst,
Wilhelmshaven i Nordenham organizowane są spotkania Opłatkowe,wystawiane są jasełka i
organizowany jest dzień Sw.Mikołaja dla dzieci a także w okresie wiosennym festyn
parafialny. Misja włącza się także we współpracę z parafiami niemieckimi.

Radosnym i wyjątkowym dniem dla PMK Oldenburg był 19 wrzesień 2004.W tym dniu w
kościele pw. św. Piotra, Jego Eminencja kardynał Henryk Gulbinowicz udzielił Sakramentu
Bierzmowania 35 młodym parafianom. Uroczystą Mszę św. koncelebrowali wraz z ks.

Kardynałem zaproszeni kapłani: Rektor PMK w Niemczech ks. Prałat Stanisław Budyń, ks.
Prałat January Kownacki z Bremen, ks. Prałat Ryszard Mroziuk z Dortmundu, ks. Kanonik
Zbigniew Mielcarek z Recklinghausen. W dniu13.04.2008 Sakramentu Bierzmowania udzielił
ks. Bp. Heinrich Timmerevers z Vechty 08. czerwca 2008 roku Polska Misja katolicka w
Oldenburgu, obchodziła jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył Ks. Biskup Heinrich Timmerevers z Vechty Jubileuszowe kazanie wygłosił
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks.Prałat Stanisław Budyn. Wśród zaproszonych
gości był między innymi ks.Tadeusz Kłymenko poprzedni proboszcz, ks. Marian Kowalski z
Wrocławia, który regularnie pomaga w naszej misji podczas świąt, oraz ks.Maciej Martynek,
który od 01.sierpnia 2008 roku rozpoczyna pracę jako wikariusz w PMK Oldenburg.

Z przyjściem do misji wikariusza powiększony został program odprawianych Mszy św. Do
poprzednich punktów doszła Msza św. w Vechcie i Emstek oraz Msze św. w Oldenburgu w
dni powszednie.

We wrześniu 2008 roku rozpoczęło się oprócz regularnej katechezy w Oldenburgu i
Delmenhorst, również nauczanie języka polskiego, które prowadzi pani Agata Knichała.
Ponadto Misja otrzymała w ramach etatu również posadę sekretarki, którą jest pani
Marianna Ciupka. Misja zorganizowała w tym czasie pielgrzymki parafialne do Rzymu,
Lurdes, Fatimy, Santiago de Compostella, Ziemii Świętej i Grecji. Dwukrotnie dzieci
uczęszczajace na lekcje religii i języka polskiego pod przewodnictwem pani Agaty Knichala i
ks. Macieja Martynka wyjechały na kolonie do polski. W niedzielę po Bożym Ciele odbywa się
pielgrzymka do sanktuarium w Bethen. 22 maja 2011 roku sakramentu Bierzmowania udzielił
Ks.Bp. Heinrich Timmerevers. Do dotychczasowych działań duszpasterskich doszły jeszcze
regularne wyjazdy z dziećmi na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego do Tossens. W
czerwcu 2012 roku następuje kolejna zmiana personalna, Ks. Maciej Martynek po 4 latach
ofiarnej pracy w naszej misji powrócił do Polski, gdzie został proboszczem w parafii Bojanice
w diecezji świdnickiej. Na jego miejsce Biskup Świdnicki Ignacy Dec zamianował ks. Marcina
Ogórka, który rozpoczął pracę od lipca 2012 roku.